استخدام در شرکت هوردانه

شرایط استخدام و جذب نیرو

شرکت هوردانه بطور سالیانه بموجب تکمیل و توسعه نیروی انسانی خود اقدام به استخدام فرصت های شغلی ذکر شده در ذیل می نماید . متقاضیان محترم کافیست تا فرم درج شده درهمین صفحه را تکمیل و همچنین فایل رزومه خود را ارسال نمایند. تا در اولین فرصت با آنها تماس گرفته شود.

کارشناس کنترل کیفیت

کارشناس برنامه ریزی

کارشناس حسابداری

کارشناس تامین و بازرگانی

انباردار

کمک انباردار

کارگر انبار

کارشناس بازاریابی

مدیر دیجیتال مارکتینگ

کارشناس شبکه های اجتماعی

کارشناس بازرگانی و صادرات